top of page

KROK 1

Przygotuj glukometr; sprawdź stan baterii i termin ważności pasków pomiarowych, wymień lancet

w nakłuwaczu.

KROK 2

Umyj ręce wodą z mydłem i dokładnie je osusz.

KROK 3

Rozmasuj palec który będzie nakłuwany.

KROK 4

Nakłuwaj boczną część opuszki palca, która jest słabiej unerwiona, nakłucie mniej boli.

KROK 5

Nałóż lub zassij (zależnie od typu glukometru) na pasek testowy kroplę krwi.

KROK 6

Zabezpiecz miejsce po nakłuciu jałowym gazikiem do czasu ustania krwawienia.

KROK 7

Odczytaj i zapisz wynik.

KROK 8

Porównaj wynik z pozostałymi. Jeśli jest istotnie

różny od poprzednich przeprowadź
analizę przyczyn, wnioski zapisz w dzienniku.

KROK 9

Pozbądź się lancetu i zużytego paska.

KROK 10

Zapakuj zestaw do pomiarów i odłóż w bezpieczne miejsce.

KROK 11

Dbaj o to aby nikt inny nie wykonywał pomiarów glukozy twoim zestawem.

Layer 22.png

Jak prawidłowo

dokonywać pomiaru

glukozy?

Zalecana częstość samokontroli glikemii (wg zaleceń PTD):

Osoby przyjmujące insulę przynajmniej 3 x/dobę, intensywna funkcjonalna insulinoterapia, terapie pompowe niezależnie od typu cukrzycy – pomiary wielokrotne, co najmniej 4 x dziennie, optymalnie do

8 x dziennie, wg ustalonych zasad leczenia

i potrzeb pacjenta.


2. Chorzy stosujący doustne leki przeciwcukrzycowe i/lub analogi GLP – raz

w tygodniu skrócony profil glikemii (na czczo i 2 godz, po głównych posiłkach), codziennie jedno badanie o różnych porach dnia.


3. Chorzy z cukrzycą typu 2, przyjmujący insulinę

w ustalonych dawkach – codziennie 1-2 pomiary, dodatkowo raz w tygodniu skrócony profil glikemii (na czczo i 2 godz. po głównych posiłkach). Raz

w miesiącu dobowy profil glikemii.

Zrzut ekranu 2020-11-3 o 18.04.46.png
Zrzut ekranu 2020-11-3 o 18.07.31.png

UWAGA!

1. Zużyty lancet do nakłuwania, pasek testowy

i igła do podawania insuliny są odpadami
medycznymi, potencjalnie zakaźnymi. Nie wolno ich wyrzucać do odpadów komunalnych.
Zaleca się składać je w trwałym pojemniku

i okresowo przynosić do podmiotu medycznego
który ma możliwość utylizacji odpadów medycznych.


2. Glukometr nie jest jest precyzyjnym urządzeniem, jest obarczony 10% błędem
pomiarowym, służy wyłącznie do samokontroli. Wynik glukozy uzyskany z glukometru nie
daje podstawy do diagnostyki cukrzycy.

bottom of page